Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:39 (GMT+7)

Ngày Đẹp, Ngày Tốt Trong Tháng 4 Năm 2024

Tháng 4 năm 2024 là một thời điểm đầy tiềm năng với nhiều ngày tốt lành để thực hiện các hoạt động quan trọng như xây dựng nhà, mua xe, khai trương, xuất hành, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi và ký kết hợp đồng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về những ngày đặc biệt trong tháng 4 năm 2024 và cách lựa chọn ngày tốt lành để tiến hành các công việc này.

Những Ngày Tốt Để Mua Xe Vào Tháng 4 Năm 2024

Mua xe là một quyết định quan trọng, vì vậy việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành là rất cần thiết. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt thích hợp để mua xe:

Ngày 5 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày tốt để mua xe vì nó nằm trong "Tam Hợp" - một thời điểm có sự hài hòa giữa các hành.
 • Ngày này cũng được xem là "Ngày Vía Thần Tài", vì vậy nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho chủ nhân mới của chiếc xe.
 • Người mua xe trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi an toàn và suôn sẻ.

Ngày 12 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các công việc mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc mua xe.
 • Người mua xe trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi tốt lành và không gặp phải những trục trặc đáng kể.

Ngày 19 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc mua xe.
 • Người mua xe trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi suôn sẻ và không gặp phải những trở ngại đáng kể.

Ngày Khai Trương Tốt Lành Trong Tháng 4 Năm 2024

Việc lựa chọn ngày khai trương tốt lành là điều rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và thành công của doanh nghiệp. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt thích hợp để tiến hành lễ khai trương:

Ngày 3 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc khai trương.
 • Người khai trương trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày 10 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các công việc mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc khai trương.
 • Người khai trương trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu tốt lành và không gặp phải những trở ngại đáng kể.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc khai trương.
 • Người khai trương trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày Đẹp Để Xuất Hành Đầu Tháng 4 Năm 2024

Xuất hành đầu tháng là một hoạt động quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến sự may mắn và thành công của cá nhân trong suốt tháng. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt thích hợp để tiến hành việc xuất hành:

Ngày 2 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc xuất hành.
 • Người xuất hành trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi suôn sẻ và không gặp phải những trở ngại đáng kể.

Ngày 9 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các công việc mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc xuất hành.
 • Người xuất hành trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi tốt lành và không gặp phải những trục trặc đáng kể.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc xuất hành.
 • Người xuất hành trong ngày này được tin rằng sẽ có một chuyến đi suôn sẻ và thành công.

Ngày Vía Thần Tài Tháng 4 Năm 2024

Ngày Vía Thần Tài là một ngày đặc biệt quan trọng, vì nó được tin rằng sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho những ai tham gia các hoạt động liên quan. Trong tháng 4 năm 2024, Ngày Vía Thần Tài rơi vào ngày 5 tháng 4.

Lịch sử và ý nghĩa của Ngày Vía Thần Tài

 • Thần Tài là vị thần được tôn vinh trong văn hóa Á Đông, đặc biệt được tôn sùng ở Việt Nam.
 • Ngày Vía Thần Tài là ngày được xem là may mắn và thuận lợi để tiến hành các hoạt động như khai trương, mở cửa hàng, kinh doanh, đầu tư, v.v.
 • Người ta tin rằng nếu thực hiện các hoạt động này vào Ngày Vía Thần Tài sẽ mang lại may mắn, tài lộc và thành công.

Những hoạt động nên tiến hành vào Ngày Vía Thần Tài

 • Khai trương cửa hàng, doanh nghiệp mới
 • Mở đầu các dự án đầu tư, kinh doanh mới
 • Mua sắm, đặt cọc hoặc ký kết hợp đồng quan trọng
 • Tổ chức lễ dâng sao giải hạn, cúng Thần Tài
 • Tham gia các hoạt động liên quan đến tài chính, tiền bạc

Ngày Tốt Để Động Thổ Tháng 4 Năm 2024

Động thổ là một nghi lễ quan trọng trong việc xây dựng nhà mới. Việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành động thổ sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn và thành công của công trình. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt thích hợp để tiến hành động thổ:

Ngày 6 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc động thổ.
 • Người tiến hành động thổ trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày 13 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các công việc mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc động thổ.
 • Người tiến hành động thổ trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu tốt lành và không gặp phải những trở ngại đáng kể.

Ngày 20 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc động thổ.
 • Người tiến hành động thổ trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày Tốt Để Nhập Trạch Tháng 4 Năm 2024

Nhập trạch là một nghi lễ quan trọng trong việc chuyển vào nhà mới. Việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành nhập trạch sẽ ảnh hưởng đến sự may mắn và thành công của gia chủ. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt thích hợp để tiến hành nhập trạch:

Ngày 7 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc nhập trạch.
 • Người tiến hành nhập trạch trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày 14 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các công việc mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc nhập trạch.
 • Người tiến hành nhập trạch trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu tốt lành và không gặp phải những trở ngại đáng kể.

Ngày 21 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc nhập trạch.
 • Người tiến hành nhập trạch trong ngày này được tin rằng sẽ có một sự khởi đầu suôn sẻ và thành công.

Ngày Tốt Để Cưới Hỏi Tháng 4 Năm 2024

Cưới hỏi là một sự kiện quan trọng trong cuộc sống, vì vậy việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành là rất cần thiết.Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày đặc biệt được xem là tốt để cưới hỏi:

Ngày 8 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc cưới hỏi.
 • Việc tổ chức lễ cưới vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại may mắn và hạnh phúc cho đôi vợ chồng.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu cuộc sống mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc cưới hỏi.
 • Việc tổ chức lễ cưới vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại sự viên mãn và thành công cho đôi uyên ương.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc cưới hỏi.
 • Việc tổ chức lễ cưới vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại sự sum vầy và hạnh phúc trọn vẹn cho đôi tình nhân.

Ngày Tốt Để Ký Kết Hợp Đồng Tháng 4 Năm 2024

Việc ký kết hợp đồng là một bước quan trọng trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Để đảm bảo sự thuận lợi và thành công, việc chọn ngày tốt để ký kết hợp đồng là điều cần thiết. Trong tháng 4 năm 2024, có những ngày được xem là tốt để ký kết hợp đồng:

Ngày 9 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng.
 • Việc ký kết hợp đồng vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại sự thành công và ổn định cho các bên tham gia.

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

 • Đây là một "Ngày Hoàng Đạo" trong tháng, được xem là thích hợp để bắt đầu các dự án mới.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự hài hòa và thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng.
 • Việc ký kết hợp đồng vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại sự phát triển và thành công cho các bên liên quan.

Ngày 23 tháng 4 năm 2024

 • Đây là ngày "Nguyệt Hợp" - một thời điểm có sự hòa hợp giữa Âm và Dương.
 • Ngày này cũng nằm trong "Tam Hợp", tạo ra sự cân bằng và thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng.
 • Việc ký kết hợp đồng vào ngày này được tin rằng sẽ mang lại sự thành công và ổn định cho các bên tham gia.

Lịch Vạn Niên Tháng 4 Năm 2024

Để có cái nhìn tổng quan về các ngày tốt và xấu trong tháng 4 năm 2024, dưới đây là lịch vạn niên cho tháng này:

Ngày Hoạt Động Lưu Ý
1/4/2024 Xuất Hành, Khai Trương Ngày tốt cho việc khởi đầu mới, tránh xa các hoạt động tiêu xài, cầu tài lộc
5/4/2024 Vía Thần Tài Ngày lễ cúng dường, cầu mong tài lộc, thịnh vượng
6/4/2024 Động Thổ Ngày tốt để khởi công xây dựng, động thổ nhà cửa mới
7/4/2024 Nhập Trạch Ngày lý tưởng để chuyển vào nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới
8/4/2024 Cưới Hỏi Ngày may mắn, hạnh phúc cho việc kết hôn, tổ chức lễ cưới
9/4/2024 Ký Hợp Đồng Ngày thuận lợi để ký kết các hợp đồng, giao dịch kinh doanh
13/4/2024 Động Thổ Ngày tốt để bắt đầu xây dựng, động thổ công trình mới
14/4/2024 Nhập Trạch Ngày lý tưởng để chuyển vào nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới
16/4/2024 Cưới Hỏi Ngày lý tưởng để tổ chức lễ cưới, kết hôn, bắt đầu hạnh phúc mới
17/4/2024 Ký Hợp Đồng Ngày thuận lợi để ký kết hợp đồng, thỏa thuận kinh doanh
20/4/2024 Động Thổ Ngày tốt để khởi công xây dựng, động thổ công trình mới
21/4/2024 Nhập Trạch Ngày lý tưởng để chuyển vào nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới
22/4/2024 Cưới Hỏi Ngày may mắn, hạnh phúc cho việc kết hôn, tổ chức lễ cưới
23/4/2024 Ký Hợp Đồng Ngày thuận lợi để ký kết các hợp đồng, giao dịch kinh doanh

Kết Luận

Trên đây là tổng hợp về những ngày tốt và ý nghĩa của chúng trong tháng 4 năm 2024 đối với các hoạt động như làm nhà, mua xe, khai trương, xuất hành, vía Thần Tài, động thổ, nhập trạch, cưới hỏi và ký kết hợp đồng. 

Cùng chuyên mục Ngày đẹp
Bài viết nổi bật
Mới cập nhật
Số đẹp theo ngày
Tử vi của 12 con giáp