Thứ ba, 09/04/2024 | 12:28 (GMT+7)

Tử vi hôm nay: Con số may mắn của 12 con giáp ngày 10 tháng 4 năm 2024

Trong ngày 10/4/2024, tức ngày 2 tháng Ba âm lịch, đâu là con số may mắn dành cho 12 con giáp? Cùng với Lịch Việt tìm hiểu nhé.

Con số may mắn tuổi Tý ngày 10/4/2024

Người tuổi Tý vốn được cho là những người may mắn, thông minh và sáng tạo. Vì vậy, những con số may mắn dành cho họ trong ngày 10/4/2024 cũng rất đặc biệt.

Người sinh năm 1984 (Giáp Tý)

Người sinh năm 1984 (Giáp Tý) - Nam

Với quái số 7, người tuổi Tý nam sinh năm 1984 nên chú ý đến các con số 3, 48, 82 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1984 (Giáp Tý) - Nữ

Với quái số 8, người tuổi Tý nữ sinh năm 1984 nên chú ý đến các con số 27, 37, 87 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1996 (Bính Tý)

Người sinh năm 1996 (Bính Tý) - Nam

Với quái số 4, người tuổi Tý nam sinh năm 1996 nên chú ý đến các con số 16, 57, 75 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1996 (Bính Tý) - Nữ

Với quái số 2, người tuổi Tý nữ sinh năm 1996 nên chú ý đến các con số 10, 49, 67 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1948 và 2008 (Mậu Tý)

Người sinh năm 1948 và 2008 (Mậu Tý) - Nam

Với quái số 7, người tuổi Tý nam sinh năm 1948 và 2008 nên chú ý đến các con số 1, 18, 51, 70 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1948 và 2008 (Mậu Tý) - Nữ

Với quái số 8, người tuổi Tý nữ sinh năm 1948 và 2008 nên chú ý đến các con số 5, 23, 52, 82 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1960 (Canh Tý)

Người sinh năm 1960 (Canh Tý) - Nam

Với quái số 4, người tuổi Tý nam sinh năm 1960 nên chú ý đến các con số 2, 60, 92 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1960 (Canh Tý) - Nữ

Với quái số 2, người tuổi Tý nữ sinh năm 1960 nên chú ý đến các con số 15, 36, 98 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1972 (Nhâm Tý)

Người sinh năm 1972 (Nhâm Tý) - Nam

Với quái số 1, người tuổi Tý nam sinh năm 1972 nên chú ý đến các con số 14, 62, 78 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1972 (Nhâm Tý) - Nữ

Với quái số 5, người tuổi Tý nữ sinh năm 1972 nên chú ý đến các con số 28, 35, 98 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Con số may mắn tuổi Sửu ngày 10/4/2024

Những người tuổi Sửu thường được đánh giá là chăm chỉ, kiên nhẫn và trung thành. Vì vậy, những con số may mắn dành cho họ trong ngày 10/4/2024 cũng rất đặc biệt.

Người sinh năm 1985 (Ất Sửu)

Người sinh năm 1985 (Ất Sửu) - Nam

Với quái số 6, người tuổi Sửu nam sinh năm 1985 nên chú ý đến các con số 3, 52, 73 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1985 (Ất Sửu) - Nữ

Với quái số 9, người tuổi Sửu nữ sinh năm 1985 nên chú ý đến các con số 23, 51, 77 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1997 (Đinh Sửu)

Người sinh năm 1997 (Đinh Sửu) - Nam

Với quái số 3, người tuổi Sửu nam sinh năm 1997 nên chú ý đến các con số 25, 36, 72 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1997 (Đinh Sửu) - Nữ

Với quái số 3, người tuổi Sửu nữ sinh năm 1997 nên chú ý đến các con số 18, 63, 97 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1949 và 2009 (Kỷ Sửu)

Người sinh năm 1949 và 2009 (Kỷ Sửu) - Nam

Với quái số 6, người tuổi Sửu nam sinh năm 1949 và 2009 nên chú ý đến các con số 9, 29, 49, 80 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1949 và 2009 (Kỷ Sửu) - Nữ

Với quái số 9, người tuổi Sửu nữ sinh năm 1949 và 2009 nên chú ý đến các con số 6, 31, 42, 94 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1961 (Tân Sửu)

Người sinh năm 1961 (Tân Sửu) - Nam

Với quái số 3, người tuổi Sửu nam sinh năm 1961 nên chú ý đến các con số 26, 59, 78 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1961 (Tân Sửu) - Nữ

Với quái số 3, người tuổi Sửu nữ sinh năm 1961 nên chú ý đến các con số 24, 49, 90 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1973 (Quý Sửu)

Người sinh năm 1973 (Quý Sửu) - Nam

Với quái số 9, người tuổi Sửu nam sinh năm 1973 nên chú ý đến các con số 5, 48, 95 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1973 (Quý Sửu) - Nữ

Với quái số 6, người tuổi Sửu nữ sinh năm 1973 nên chú ý đến các con số 17, 34, 78 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Con số may mắn tuổi Dần ngày 10/4/2024

Những người tuổi Dần thường được đánh giá là can đảm, mạnh mẽ và quyết đoán. Vì vậy, những con số may mắn dành cho họ trong ngày 10/4/2024 cũng rất đặc biệt.

Người sinh năm 1974 (Giáp Dần)

Người sinh năm 1974 (Giáp Dần) - Nam

Với quái số 8, người tuổi Dần nam sinh năm 1974 nên chú ý đến các con số 5, 52, 73 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1974 (Giáp Dần) - Nữ

Với quái số 7, người tuổi Dần nữ sinh năm 1974 nên chú ý đến các con số 28, 66, 99 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1986 (Bính Dần)

Người sinh năm 1986 (Bính Dần) - Nam

Với quái số 5, người tuổi Dần nam sinh năm 1986 nên chú ý đến các con số 7, 55, 98 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1986 (Bính Dần) - Nữ

Với quái số 1, người tuổi Dần nữ sinh năm 1986 nên chú ý đến các con số 0, 35, 80 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1998 (Mậu Dần)

Người sinh năm 1998 (Mậu Dần) - Nam

Với quái số 2, người tuổi Dần nam sinh năm 1998 nên chú ý đến các con số 20, 49, 74 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1998 (Mậu Dần) - Nữ

Với quái số 4, người tuổi Dần nữ sinh năm 1998 nên chú ý đến các con số 24, 59, 99 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1950 và 2020 (Canh Dần)

Người sinh năm 1950 và 2020 (Canh Dần) - Nam

Với quái số 5, người tuổi Dần nam sinh năm 1950 và 2020 nên chú ý đến các con số 8, 32, 55, 80 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1950 và 2020 (Canh Dần) - Nữ

Với quái số 1, người tuổi Dần nữ sinh năm 1950 và 2020 nên chú ý đến các con số 7, 24, 58, 72 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1962 (Nhâm Dần)

Người sinh năm 1962 (Nhâm Dần) - Nam

Với quái số 2, người tuổi Dần nam sinh năm 1962 nên chú ý đến các con số 19, 55, 75 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1962 (Nhâm Dần) - Nữ

Với quái số 4, người tuổi Dần nữ sinh năm 1962 nên chú ý đến các con số 10, 39, 82 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Con số may mắn tuổi Mão ngày 10/4/2024

Những người tuổi Mão thường được đánh giá là thông minh, sáng tạo và khéo léo. Vì vậy, những con số may mắn dành cho họ trong ngày 10/4/2024 cũng rất đặc biệt.

Người sinh năm 1975 (Ất Mão)

Người sinh năm 1975 (Ất Mão) - Nam

Với quái số 7, người tuổi Mão nam sinh năm 1975 nên chú ý đến các con số 23, 37, 98 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1975 (Ất Mão) - Nữ

Với quái số 8, người tuổi Mão nữ sinh năm 1975 nên chú ý đến các con số 1, 41, 68 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1987 (Đinh Mão)

Người sinh năm 1987 (Đinh Mão) - Nam

Với quái số 4, người tuổi Mão nam sinh năm 1987 nên chú ý đến các con số 12, 53, 95 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1987 (Đinh Mão) - Nữ

Với quái số 2, người tuổi Mão nữ sinh năm 1987 nên chú ý đến các con số 21, 63, 82 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1939 và 1999 (Kỷ Mão)

Người sinh năm 1939 và 1999 (Kỷ Mão) - Nam

Với quái số 7, người tuổi Mão nam sinh năm 1939 và 1999 nên chú ý đến các con số 1, 25, 36, 82 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1939 và 1999 (Kỷ Mão) - Nữ

Với quái số 8, người tuổi Mão nữ Tiếp tục:

Người sinh năm 1939 và 1999 (Kỷ Mão) - Nữ

Với quái số 8, người tuổi Mão nữ sinh năm 1939 và 1999 nên chú ý đến các con số 5, 8, 38, 74 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1951 (Tân Mão)

Người sinh năm 1951 (Tân Mão) - Nam

Với quái số 4, người tuổi Mão nam sinh năm 1951 nên chú ý đến các con số 10, 62, 78 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1951 (Tân Mão) - Nữ

Với quái số 2, người tuổi Mão nữ sinh năm 1951 nên chú ý đến các con số 7, 39, 77 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1963 (Quý Mão)

Người sinh năm 1963 (Quý Mão) - Nam

Với quái số 1, người tuổi Mão nam sinh năm 1963 nên chú ý đến các con số 2, 60, 96 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Người sinh năm 1963 (Quý Mão) - Nữ

Với quái số 5, người tuổi Mão nữ sinh năm 1963 nên chú ý đến các con số 17, 56, 87 để gặp may mắn trong ngày 10/4/2024.

Cùng chuyên mục Số đẹp theo ngày
Bài viết nổi bật
Mới cập nhật
Số đẹp theo ngày
Tử vi của 12 con giáp